afwikkelen nalatenschap

afwikkelen nalatenschap

HEEFT U HULP NODIG BIJ HET AFWIKKELEN VAN EEN NALATENSCHAP?

In de moeilijke tijd na het overlijden van een naaste kunt u hulp goed gebruiken. De administratieve afhandeling van een overlijden kost niet alleen veel tijd, het gaat vaak ook over complexe zaken. Om deze zaken goed te regelen zijn bovendien energie en concentratie nodig. Dan is het fijn om iemand te hebben die de juiste kennis heeft, orde schept en helpt bij wat er gedaan moet worden. Weet u niet waar te beginnen, heeft u behoefte aan professionele ondersteuning of loopt u tegen vragen aan? Ik kom bij u thuis en neem u de afwikkeling van de nalatenschap uit handen.

HEEFT U HULP NODIG BIJ HET AFWIKKELEN VAN EEN NALATENSCHAP?

In de moeilijke tijd na het overlijden van een naaste kunt u hulp goed gebruiken. De administratieve afhandeling van een overlijden kost niet alleen veel tijd, het gaat vaak ook over complexe zaken. Om deze zaken goed te regelen zijn bovendien energie en concentratie nodig. Dan is het fijn om iemand te hebben die de juiste kennis heeft, orde schept en helpt bij wat er gedaan moet worden. Weet u niet waar te beginnen, heeft u behoefte aan professionele ondersteuning of loopt u tegen vragen aan? Ik kom bij u thuis en neem u de afwikkeling van de nalatenschap uit handen.

na het overlijden van een dierbare moeten er complexe zaken geregeld worden, terwijl de energie en concentratie die daarvoor nodig zijn vaak ontbreken

na het overlijden van een dierbare moeten er complexe zaken geregeld worden, terwijl de energie en concentratie die daarvoor nodig zijn vaak ontbreken

deskundig en efficiënt

Het afwikkelen van een nalatenschap brengt veel werkzaamheden en aandachtspunten met zich mee. Om te beginnen de belangrijke keuze om de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Het is mogelijk dat de overledene schulden achterlaat. Door u als erfgenaam te gedragen, wordt u geacht zuiver te aanvaarden en erft u naast de bezittingen ook de schulden van de overledene. Een belangrijke keuze waarin wij u kunnen bijstaan en samen met u de mogelijkheden bekijken. Wij verzorgen de volledige afwikkeling van de nalatenschap of ondersteunen u bij onderdelen op efficiënte wijze.

neutraal en transparant

Een nalatenschapsbegeleider is onafhankelijk en deskundig om nabestaanden te helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap.
Alle betrokkenen worden continu op de hoogte gehouden van de voortgang. Dankzij heldere rapportage hebben de erfgenamen compleet inzicht.

voorkom conflicten

Helaas ontstaan er soms conflicten na een overlijden. Menig familiegeschil is door het verdelen van een erfenis ontstaan. Nalatenschapsbegeleiding is laagdrempelig en kan helpen voorkomen dat conflicten via kostbare juristen moeten worden uitgevochten. Met onze persoonlijke benadering maken wij het verschil en voorkomt u dat de verhoudingen verstoord raken.

hulp bij overige zaken

Naast het afwikkelen van de nalatenschap zijn wij u van dienst bij overige zaken waar u na een overlijden mee te maken kunt krijgen:

 • we brengen inzicht in de veranderde inkomenssituatie en helpen u daarin de balans te vinden;
 • we controleren de onbewoonde woning op het binnenkomen van post;
 • we ondersteunen bij het leeg opleveren van de woning;
 • we kunnen u bijstaan in lastige gesprekken of als eerste aanspreekpunt fungeren voor instanties;
 • waar nodig schakelen we de juiste specialist in uit ons brede netwerk.

deskundig en efficiënt

Het afwikkelen van een nalatenschap brengt veel werkzaamheden en aandachtspunten met zich mee. Om te beginnen de belangrijke keuze om de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Het is mogelijk dat de overledene schulden achterlaat. Door u als erfgenaam te gedragen, wordt u geacht zuiver te aanvaarden en erft u naast de bezittingen ook de schulden van de overledene. Een belangrijke keuze waarin wij u kunnen bijstaan en samen met u de mogelijkheden bekijken. Wij verzorgen de volledige afwikkeling van de nalatenschap of ondersteunen u bij onderdelen op efficiënte wijze.

neutraal en transparant

Een nalatenschapsbegeleider is onafhankelijk en deskundig om nabestaanden te helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap.
Alle betrokkenen worden continu op de hoogte gehouden van de voortgang. Dankzij heldere rapportage hebben de erfgenamen compleet inzicht.

voorkom conflicten

Helaas ontstaan er soms conflicten na een overlijden. Menig familiegeschil is door het verdelen van een erfenis ontstaan. Nalatenschapsbegeleiding is laagdrempelig en kan helpen voorkomen dat conflicten via kostbare juristen moeten worden uitgevochten. Met onze persoonlijke benadering maken wij het verschil en voorkomt u dat de verhoudingen verstoord raken.

hulp bij overige zaken

Naast het afwikkelen van de nalatenschap zijn wij u van dienst bij overige zaken waar u na een overlijden mee te maken kunt krijgen:

 • we brengen inzicht in de veranderde inkomenssituatie en helpen u daarin de balans te vinden;
 • we controleren de onbewoonde woning op het binnenkomen van post;
 • we ondersteunen bij het leeg opleveren van de woning;
 • we kunnen u bijstaan in lastige gesprekken of als eerste aanspreekpunt fungeren voor instanties;
 • waar nodig schakelen we de juiste specialist in uit ons brede netwerk.

waar te beginnen na een overlijden?

Het overlijden van een naaste is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven. En juist in deze periode moeten er veel zaken geregeld worden. Administratieve zaken, zoals opzeggingen en aanpassingen van de tenaamstelling van de bankrekeningen en de verzekeringen. Maar ook praktische zaken zoals het ophalen van de post in een leegstaande woning of het leeg opleveren van de woning. U heeft te maken met de notaris, de bank, de verzekeringen, de accountant, enzovoorts. In een emotioneel zware periode moeten er veel belangrijke beslissingen worden genomen.

zelf doen of laten doen?

De meeste mensen hebben weinig ervaring in de afwikkeling van een nalatenschap. Vaak neemt een familielid met de beste bedoelingen deze taak op zich. Om een nalatenschap goed af te wikkelen is kennis, tijd en concentratie nodig. Bovendien kunnen onderlinge spanningen binnen de familie een rol spelen.
Een nalatenschapsbegeleider is deskundig, onafhankelijk en neutraal. Dit geeft u het vertrouwen dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet, of verkeerde keuzes en beslissingen maakt. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de afwikkeling en ontvangt u rapportages zodat u volledig inzicht heeft in de uitgevoerde werkzaamheden.

welke hulp en begeleiding biedt een nalatenschapsbegeleider?

Als nalatenschapsbegeleiders staan wij naast u en helpen bij wat er gedaan moet worden. Zo nemen wij u de gehele afwikkeling van de nalatenschap uit handen of ondersteunen u bij specifieke onderdelen:

 • het opvragen van het testament en de verklaring van erfrecht;
 • het inventariseren van bezittingen en schulden;
 • het opstellen van een boedelbeschrijving;
 • het informeren van instanties, zoals pensioenfonds(en), Sociale Verzekeringsbank, banken en verzekeraars;
 • het deblokkeren van de bankrekening;
 • finale afwikkeling en hulp bij de verdeling van de nalatenschap;
 • afleggen van rekening en verantwoording aan alle belanghebbenden;
 • hulp bij overige zaken,

executeur, boedelgevolmachtigde of vereffenaar?

In een testament kan iemand worden aangewezen die verantwoordelijk is om de nalatenschap af te wikkelen. Deze persoon treedt op als executeur en wikkelt de gehele nalatenschap af.
Als er geen testament is opgemaakt, zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan in de praktijk onhandig zijn, bijvoorbeeld als er veel erfgenamen zijn en/of deze ver uit elkaar wonen. In die gevallen wordt er meestal één persoon aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon wordt de boedelgevolmachtigde genoemd. 
Soms bestaat de nalatenschap niet alleen uit goederen, maar zijn er ook schulden. Als de nalatenschap wordt aanvaard, zijn de erfgenamen verplicht om ervoor te zorgen dat ook de afwikkeling van deze schulden goed wordt geregeld. In dat geval wordt er ook meestal één persoon aangewezen. Deze persoon treedt op als vereffenaar; hij of zij draagt zorg voor verkoop van eventuele goederen om daarmee (een deel van) de schulden te kunnen voldoen.
Zowel een executeur, boedelgevolmachtigde als vereffenaar kunnen één van de erfgenamen of een buitenstaander zijn.

waar te beginnen na een overlijden?

Het overlijden van een naaste is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven. En juist in deze periode moeten er veel zaken geregeld worden. Administratieve zaken, zoals opzeggingen en aanpassingen van de tenaamstelling van de bankrekeningen en de verzekeringen. Maar ook praktische zaken zoals het ophalen van de post in een leegstaande woning of het leeg opleveren van de woning. U heeft te maken met de notaris, de bank, de verzekeringen, de accountant, enzovoorts. In een emotioneel zware periode moeten er veel belangrijke beslissingen worden genomen.

zelf doen of laten doen?

De meeste mensen hebben weinig ervaring in de afwikkeling van een nalatenschap. Vaak neemt een familielid met de beste bedoelingen deze taak op zich. Om een nalatenschap goed af te wikkelen is kennis, tijd en concentratie nodig. Bovendien kunnen onderlinge spanningen binnen de familie een rol spelen.
Een nalatenschapsbegeleider is deskundig, onafhankelijk en neutraal. Dit geeft u het vertrouwen dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet, of verkeerde keuzes en beslissingen maakt. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de afwikkeling en ontvangt u rapportages zodat u volledig inzicht heeft in de uitgevoerde werkzaamheden.

welke hulp en begeleiding biedt een nalatenschapsbegeleider?

Als nalatenschapsbegeleiders staan wij naast u en helpen bij wat er gedaan moet worden. Zo nemen wij u de gehele afwikkeling van de nalatenschap uit handen of ondersteunen u bij specifieke onderdelen:

 • het opvragen van het testament en de verklaring van erfrecht;
 • het inventariseren van bezittingen en schulden;
 • het opstellen van een boedelbeschrijving;
 • het informeren van instanties, zoals pensioenfonds(en), Sociale Verzekeringsbank, banken en verzekeraars;
 • het deblokkeren van de bankrekening;
 • finale afwikkeling en hulp bij de verdeling van de nalatenschap;
 • afleggen van rekening en verantwoording aan alle belanghebbenden;
 • hulp bij overige zaken.

executeur, boedelgevolmachtigde of vereffenaar?

In een testament kan iemand worden aangewezen die verantwoordelijk is om de nalatenschap af te wikkelen. Deze persoon treedt op als executeur en wikkelt de gehele nalatenschap af.
Als er geen testament is opgemaakt, zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan in de praktijk onhandig zijn, bijvoorbeeld als er veel erfgenamen zijn en/of deze ver uit elkaar wonen. In die gevallen wordt er meestal één persoon aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon wordt de boedelgevolmachtigde genoemd. 
Soms bestaat de nalatenschap niet alleen uit goederen, maar zijn er ook schulden. Als de nalatenschap wordt aanvaard, zijn de erfgenamen verplicht om ervoor te zorgen dat ook de afwikkeling van deze schulden goed wordt geregeld. In dat geval wordt er ook meestal één persoon aangewezen. Deze persoon treedt op als vereffenaar; hij of zij draagt zorg voor verkoop van eventuele goederen om daarmee (een deel van) de schulden te kunnen voldoen.
Zowel een executeur, boedelgevolmachtigde als vereffenaar kunnen één van de erfgenamen of een buitenstaander zijn.

Bureau Verlind maakt gebruik van de software van i-executeur, waarmee alle zaken en werkzaamheden rond het afwikkelen van een nalatenschap deskundig en efficiënt worden verzorgd.

laat u ontzorgen

Bel ons als u vragen heeft. U kunt ook een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.